Vážený  pane generální vikáři Havelko,
vážený
pane starosto Kutino, vážení hosté, milí přátelé!

S hlubokým potěšením se účastním vysvěcení obnovenébo hřbitovního kříže v Petrovicich.
 
Původní kříž věnoval petrovický filantrop Josef Peilbauer z domovního čísla 192
a poprvé
jej vysvětil farář Anton Klug  v roce 1796. Tvůrcem kříže byl zřejmě Josef Schuster,
sochař z Ústí nad Labem , který prokazatelně vytvořil další umělecká díla pro petrovický kostel.
Roku 1876 renovoval  tento kříž teplický sochař Anton Bauer, farář Páter Josef Hille renovaci zaplatil a kříž požehnal.
Od té doby uplynulo přes 130 let, a bylo zapotřebí nové restaurace.  Letos ji umělecky perfektně provedl petrovický
sochař Michael Bílek.  Všichni mu srdečně děkujeme.
 

Radost sdílím s 30ti sponzory, kteři k zachování tohoto kříže přispěli, jejich jiména jsou (nebo budou) uvedena v úpatí kříže,
všem děkuji a jsem ze srdce vděčný za jejich přátelství.
  Většina z nás dárců žila v Petrovicích jako děti a mladí lidé.
Před více než 60ti lety jsme byli dle Benešových dekretů z rodné obce vyhnáni.
Dnes jsme zde na návštěvě, abychom se zúčastnili znovuvysvěcení petrovického břbitovního kříže.
Jsme hrdi, že jsme přispěli k zachování této památky sudetoněmecké kultury, tak jako na  mnoha jiných místech
pečují sudetští Němci o díla umění, literatury, architektury a věd, která oni a jejich předci za  uplynulých osm set let v této zemi vytvořili.
Snad přijde doba, kdy velikáni jako byl Johann Wolfgang von Goethe nebudou muset s lítosti tvrdit,
že "historie Čech je z nejsmutnějších na světě”.  Užitečné podněty k česko-německé problematice a myšlenky o jejím vyrovnání
nalezne
laskavý čtenář v knize “Monolog über Böhmen - Monolog o Čechách” - autor: Willy Lorenz, rakouský syn českého otce a německé matky.
Spis vydalo v roce 1964 v druhém vydání nakladatelství Herold ve Vidni.  

V křesťanském náboženství i jiných mytologiích symbolizuje kříž zbožnost a porozumění.
Vertikálni sloup představuje spojení mezi nebem a zemí; vztah člověka k Bohu.
Vodorovné rameno naznačuje porozumění mezi lidmi, jež je předpokladem přátelství - základ míru.
Doufejme, že hřbitovní kříž bude obyvatelům Petrovic a okolních míst zachován na další staletí.
Kéž přispívá k rozkvětu zbožnosti a míru.

Děkuji vám za pozornost.

Rudolf Püschel.
©2008 RFPublications