Raiza 44  Wohnhaus  u.  Raiza 65  Fabrikgebäude Rauchfuß