Peterswald Nr. 338 - Familie Kliem

 ( beim Stiegenkliem )